baby names

Xiaoping

SH-ou-ping

Xiaoping (SH-ou-ping)

Meaning of the name Xiaoping

The Chinese boys name Xiaoping means 'little bottle'.

Origin of the name Xiaoping

Chinese

Please log in to add to your favourite names.

Baby name generator

Name meaning

Origin